Teknologjitë e programimit në Web

Teknologjitë e programimit në Web!

Hypertext Markup Language (HTML): shfrytëzohet për të shkruar web faqe

XHTML: Specifikim më i ri, më origjinal i HTML;

Cascading Style Sheets (CSS): ofron info stilistike për web faqe;

Javascript: lejon web faqe interaktive dhe të programueshme;

XML: ofron flekzibilitet në ruajtje dhe shkëmbim të të dhënave në Web.

Web 2.0 teknologjitë Teknologjitë e programimit në Web!

Transmission Control Protocol (TCP):

Shton multipleksimin, dërgimin me garancë të mesazheve në krye të IP.

Multipleksimi: më shumë programe që shfrytëzojnë të njejtën adresë IP.
1− porta: numri që I jipet çdo programi ose shërbimi
2− porta 80: web browser
3− porta 25: email
4− porta 22: ssh

Ka edhe dhjetëra porta të tjera. Teknologjitë e programimit në Web!

Disa programe (lojërat, streaming media programet) e shfrytëzojnë protokolin më të thjeshtë UDP në vend të TCP.

Web Browseri

Aplikacion softueri i cili tragon web faqet Softueri i popullarizuar web browser:

  • Mozilla Firefox: getfirefox.com;
  • Microsoft Internet Explorer (IE): pjesë e Windows;
  • Apple Safari: pjesë e Mac OS X;
  • Opera: opera.com

Për të mësuar bazat e programimit mjafton të jeni entuziast dhe të motivuar, mirëpo pasi që egzistojne reth 700 gjuhë programuese, për fillestaret mund të jete e vështirë të vendosin se me cilën të fillojnë të mësojnë. Për këtë arsye ne i kemi listuar 4 teknologji me të cilat ju mund ta filoni rrugëtimin tuaj në botën e programimit. Teknologjitë e programimit në Web!

Scratch

Scratch është një gjuhë programuese “block based” e cila është e krijuar për mosha të reja dhe ka funksione të mjaftueshme që e mundësojnë përdorimin e saj edhe nga programerët me pervojë. Përdoruesit e kësaj gjuhe mund të krijojnë projekte të ndryshme me përmbajtje argëtuese si: animacione, art ose muzikë dhe loja kompjuterike. Kjo gjuhë ka poashtu një komunitet mjaft të gjërë përmes të cilit njerëzit i shkëmbejnë punimet e tyre.

Python

Gjuha programuese python është një gjuhë e cila është krijuar me qëllimin që të jetë e lehtë e lexueshme dhe e fuqishme. Mësohet lehtë dhe gjen perdorim në shumë fusha të ndryshme si rezultat i fleksibilitetit të saj. Të shkruarit e programeve përmes kësaj gjuhe merr shumë pak kohe në krahasim me gjuhët e tjera. Libraria e madhe e funksioneve ju jep të rinjëve një eksperiencë shumë të mirë gjatë mësimit të saj. Teknologjitë e programimit në Web!

Teknoligjia e webit

Teknologjia e Webit ështe një ndër fushat më interesante brenda botës së programimit për të gjithë personat e intersuar në optimizimin, pamjen dhe funksionalitin e webfaqeve. Kjo teknologji fillon me HTML (Hyper Text Mark Up Language) e cila e lejon strukturimin e webfaqeve, CSS (Cascading Style Sheets) qe permban funksione dhe veti te ndryshme per pamjen dhe stilizimin e webit. Pjesë përbërese e teknologjisë së webit është edhe Bootstrap e cila funksionon si pjesë vazhduese e CSS e cila mundëson optimizimin e webit në tërësi. Teknologjitë e programimit në Web!

JavaScript

JavaScript është gjuhë e nivelit të lartë të programimit. Ajo ka filluar si një gjuhë skriptuese dhe në fille të saj ka mbështetur skripta shtesë të cilat i kanë shtuar funksionalitet një web faqe. Mirëpo, me kalimin e kohës funksionet e kësaj gjuhe janë zhvilluar jashtë mase dhe është shndërruar në gjuhë programimi në vete. Për momentin njihet si gjuha më e përdorur programuese.

Programim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 4 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.