Strategjia Marketingut Strategjia e marketingut është një plan.jpg

Strategjia Marketingut

Strategjia Marketingut Çfarë është strategjia marketingut? Strategjia marketingut përcakton se si të arrihen konsumatorët e mundshëm dhe t’i kthejnë ata në klientë. Ai përmban propozimin e vlerës së kompanisë, mesazhet kryesore të markës, të dhëna mbi demografinë e klientëve të synuar dhe elementë të tjerë. MARRËVESHJE KRYESORE Strategjia marketingut është ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.