Publikimi i Domain

Publikimi i Domain-it dhe Host-it

Publikimi i Domain-it dhe Host-it Publikimi i materialeve në  Server Që të publikohet materiali jonë, pra faqja web, duhet të hidhnim të gjithë skedarët në web server, pra në kompjuterin tonë Server. Kalimi do të behët me protokollin FTP. Që audienca të ketë mundësi të lexojë përmbajtjen e faqes tuaj, ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.