Digjital Marketing është një metodë marketingu

Digjital Marketing

Digjital Marketing Digital marketing është një fushë e marketingut që përdor kanale dhe platforma digjitale për të promovuar produkte dhe shërbime me qëllimin për t’u lidhur me audiencën. Kjo përfshin përdorimin e internetit dhe teknologjisë digjitale për të krijuar dhe promovuar përmbajtjen e marketingut në një gamë të gjerë të ...

Read More
Marketing Digital

Marketing Digital

Marketing Digital Strategjitë e objektivave të marketingut në Marketing Digital Strategjiia e objektivave të marketingut përfshin katër faza: Madhësinë e tregut aktul apo vlerën, projeksionet e ardhshme të madhësisë dhe të organizatës, pjesa e tanishme dhe e ardhshme e segmentit të tregut; Aksione të tregut konkurrent brenda segmentit; Nevojat e ...

Read More
Digital Marketing

Digital Marketing

Digital Marketing Reklamimi i biznesit online? Ne përfshihemi në produktin ose shërbimin tonë. Aq sa e harrojmë qëllimin kryesor. Që ta sjellim atë më pranë klientëve. Për ta ekspozuar këtë produkt që ne kemi investuar, sa më pranë klientëve. Duhet menduar një strategji e saktë marketingu. Me rritjen aksesit në ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.