Çfarë është domain-i

Çfarë është domaini!?

 Çfarë është domaini!? Domain apo Domain Name përdoren në web faqe, ku ky emër zëvendëson IP adresën e hostit / web faqes. Që do të thotë se domain name është një lloj mbulese e ip adresës e cila përdoret për hapjen e web faqes. Apo ndërlidhjes mes hostit dhe klientit. ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.