Reklamimi online

Reklamimi online

Reklamimi digjital, thjesht, është reklamimi në internet. Mund të gjendet çdokund ku qaseni në ueb, shumica e kësaj forme reklamash tani gjendet edhe në mobil. Gjithashtu i njohur si reklamim online, kjo është një qasje e integruar për reklamat, fokusuar në desktop, tabletë dhe mobil. Kjo përfshin reklamat e ekranit, të gjetura në uebfaqe. Reklamat në faqet e rezultateve të motorit të kërkimit (mbuluar në kapitullin Reklamat e kërkimit). Reklamat e vendosura në email dhe në rrjete sociale, reklamat në video dhe përmbajtje. Dhe mënyra të tjera në të cilat reklamuesit përdor internetin.

Termat ‘reklamim digjital’ dhe ‘reklamimi online’ do të përdoren në mënyrë të ndërsjellë në këtë artikull. 

Objektivat kryesore të reklamimit online janë rritja e shitjeve. Përmirësimi i vetëdijes së markës, angazhimi i klientëve dhe rritja e përqindjes së zërit në treg. Bazohet në ekonominë e thjeshtë të kërkesës dhe ofertës. Reklamuesit synojnë të stimulojnë nevojën e konsumatorit (kërkesa) dhe pastaj të plotësojnë atë nevojë (oferta).
Reklamimi online ndjek sjelljen e përdoruesit në ueb. Reklamuesit duan të vendosin reklamat e tyre aty ku klientët potencialë do t’i shohin ato. Reklamimi digjital nuk kufizohet në një medium ose vend të caktuar. Mund të vendoset pothuajse kudo në ueb dhe mund të përbëhet nga imazhe, tekste, video, elemente interaktive dhe madje edhe lojëra.

Megjithëse interneti ofron hapësirë të re për qasje kreative ndaj reklamave, ne kuptojmë avantazhet e tij të vërteta kur kuptojmë se sa i gjurmueshëm dhe i matshëm është reklamimi në internet. Është e mundur të gjurmohen të gjitha ndërveprimet me vetë reklamën. Numri i përshtypjeve, numri i klikimeve, të dhënat pas klikimit të AdView dhe sa përdorues unikë arrihen. Kjo çon në të dhëna të vlefshme që mund të përdoren për të marrë vendime të ndjeshme dhe efektive të biznesit. Reklamimi online
Reklamimi digjital është kryesisht vizual, duke e bërë atë një kanal ideal për promovimin e imazheve të markës dhe për t’i bërë përdoruesit familjar me ngjyrat, logon dhe ndjenjën e përgjithshme.

Online Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + fifteen =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.