Instalimi i MySQL

Instalimi i MySQL!?

Instalimi në Windows :

• Shkojmë tek Web faqja, www.mysql.com, dhe klikojmë tek ‘downloads (GA)’ tek pjesa e navigimit të
faqes dhe më pas zgjiedhim MySQL Community Server dhe klikojmë download
.[http://www.mysql.com/downloads/mysql/].

• Zgjedhim platformën “Microsoft Windows”.
• Zgjedhim versionin e fundit të plotë, dhe klikojmë tek skedari MSI për ta inicuar shkarkimin.
(Nëse nuk keni llogari, ju duhet së pari të regjistroheni)
• Dekompresoni skedarin në një direktorium të caktuar.
• Klikoni setup.exe për ta inicuar instalimin e programit. Do të ju shfaqet hapi i parë i
instalimit.  Instalimi i MySQL!
• Klikojmë Next që të na shfaqen informacionet udhëzuese.
• Ju rekomandojmë që ju ti lexoni informacionet para se të vazhdoni më
tej me instalim.

• Klikojmë Next, dhe tani duhet ta bëjmë zgjedhjen e destinacionit të vendit.

Nëse lokacioni ‘default’ do të jetë i pranueshëm atëherë thjeshtë klikojmë Next, përndryshe
klikojmë ‘Browse’ dhe zgjedhim një destinacion tjetër.
Vazhdojmë me Next.
Hapi i ardhshëm ju lejon që ta rregulloni instalimin;
Instalimi tipik është i pamjaftueshëm për shumicën e shfrytëzuesve.
Zgjedhim mënyrën tonë të preferuar të instalimit, dhe klikojmë Next për ta filluar instalimin.
Pas instalimit të skedarëve të duhur, hapi final do të jetë i fundi i cili do ta përfundon
instalimin, klikojmë ‘Finish’ për ta përfunduar procesin e instalimit.

Instalimi në Linux:   Instalimi i MySQL!

• Shkojmë tek Web faqja, www.mysql.com, dhe klikojmë tek ‘downloads (GA)’ tek pjesa e navigimit të
faqes dhe më pas zgjiedhim MySQL Community Server dhe klikojmë download
.[http://www.mysql.com/downloads/mysql/].
• Zgjedhim njërën prej platforave të Linux Distribucioneve e cila është më e përshtatshme për ne.
• Zgjedhim versionin e plotë të fundit dhe klikojmë skedarin tarball për ta inicuar shkarkimin
(Nëse nuk keni llogari, ju duhet së pari të regjistroheni).
• Hapim dritaren e konsollës, dhe e ndërrojmë direktoriumin (cd) në follderin ku e keni shkarkuar
tarball skedarin.

• Nëse nuk keni shfrytëzues në sistem i cili i dedikohet punës së MySQL deamon-it, ju duhet që ta
krijoni një të tillë. Për ta bërë këtë në konsollë shkruani komandat e mëposhtme:
groupadd mysql
useradd –g mysql mysql
Dekompresoni tarball skedarin, dhe ndërroni direktoriumin e krijuar :
’VERSION’ është versioni i MySQL tarball skedarit të cilin e keni shkarkuar.
Vazhdojmë me Next drejt rrugës se konfigurimit:
Përdorim–prefix që ti tregojmë installerit se ku do ti vendos libraritë
dhe skedarët pas ndërtimit.
• Përpilimi I skedarëve:
tar –xzf mysql-VERSION.tar.gz
cd mysql-VERSION
./configure –prefix=/usr/local/mysql
make

Instalojmë libraritë dhe skedarët e tjerë:   Instalimi i MySQL!

Shënim: Ju duhet që të kyçeni së pari si Administrator(root) për ta realizuar këtë hap dhe hapat e
mëposhtëm të instalimit të MySQL.

• Nëse kjo është hera e parë e instalimit të MySQL në makinën tuaj(kjo nuk nënkupton edhe për
upgrade), aktivizone skriptën për ta inicuar instalimin e databazës/tabelave :
make install
scripts/mysql_install_db

Përcaktoni të drejtat e skedarëve të instaluar dhe kopjoi ato mbi
‘default’ skedarin e konfigurimit:
Për ndonjë ndryshim reth programit te MySQL, ato duhet të bëhen në
këtë skedar.

Startojmë MySQL daemon-in :
Ju ndoshta do të doni që ta shtoni komandën e mëparshme për çdo gjë, që objektet të cilat janë në
dispozicion ta fillojnë automatikisht daemon-in në boot. Kjo ndryshon nvarësisht nga OS. Këtu është
një mënyrë e thjeshtë për ta shtuar këtë që punon me shumë sisteme (por nuk mund të jetë mënyra më
e mirë):
chown –R root /usr/local/mysql chown –R mysql /usr/local/mysql/var chgrp –R mysql /usr/local/mysql
cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf
/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe –user=mysql &
echo ‘/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe –user=mysql &’ >> /etc/rc.local

Programim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + six =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.