Çfarë është SEO

Çfarë është SEO!?

Motorët e kërkimit duhet të ndihmojnë përdoruesit të gjejnë atë që kërkojnë. Për t’u siguruar, ato rendisin rezultatet më të mira së pari, duke kërkuar sinjalet e:

  1. Popullaritetit
  2. Autoritetit
  3. Relevancës
  4. Besimit
  5. Rëndësisë.

SEO, i quajtur edhe optimizimi organik ose natyror, përfshin optimizimin e uebfaqeve për të arritur renditje të larta në motorët e kërkimit për disa fjalë kyçe të përzgjedhura. Në përgjithësi, teknikat e përdorura për optimizim në një motor kërkimi gjithashtu do të ndihmojnë përpjekjet përtej të tjerave. Çfarë është SEO

SEO mund të ndahet në dy strategji kryesore:  Çfarë është SEO

1. Optimizimi në faqe, arrihet duke bërë ndryshime në kodin HTML, përmbajtje dhe strukturën e uebfaqes, duke e bërë atë më të aksesueshme për motorët e kërkimit dhe në mënyrë zgjeruese, më të lehtë për përdoruesit për të gjetur. Çfarë është SEO

2. Optimizimi jashtë faqes, në përgjithësi fokusohet në ndërtimin e linqeve në uebfaqe dhe mbulon aktivitete si media sociale dhe PR digjitale.
SEO është një mënyrë jashtëzakonisht efektive për të krijuar biznes të ri në një faqe. Është një proces i vazhdueshëm dhe një mënyrë për të menduar se si motorët e kërkimit shohin uebfaqen tuaj dhe se si përdoruesit përdorin motorët e kërkimit për të gjetur uebfaqen tuaj. Është psikologjia e kërkimit.  Çfarë është SEO

Optimizimi i motorëve të kërkimit është një praktikë mjaft teknike, por lehtë mund të ndahet në pesë fusha kryesore:

1. Struktura e uebfaqes miqësore me motorin e kërkimit
2. Lista e mirë-hulumtuar e fjalëve kyçe
3. Përmbajtja e optimizuar për të targetuar këto fjalë kyçe
4. Popullariteti i linkut
5. Informatat e përdoruesit. Çfarë është SEO

Motorët e kërkimit, kanalet përmes të cilave ndodhin këto kërkime, përdorin algoritme të ruajtura me kujdes për të përcaktuar rezultatet e shfaqura.

Përcaktimi i faktorëve që këta algoritma marrin parasysh, ka çuar në një praktikë gjithnjë e më të njohur të quajtur search engine optimization (SEO).
SEO është praktika e optimizimit të një uebfaqeje për të arritur renditjen më të lartë të mundshme në faqet e rezultateve të motorit të kërkimit (SERP). Ai që praktikon SEO-në profesionalisht njihet si një SEO (optimizues i motorit të kërkimit). Çfarë është SEO
Google përdor rreth 200 faktorë të ndryshëm në algoritmin e saj për të përcaktuar relevancën dhe renditjen (Dean, 2016). Asnjë nga motorët kryesorë të kërkimit nuk zbulon elementet që përdorin për të renditur faqet, por ekzistojnë shumë praktikues SEO që shpenzojnë kohë duke analizuar aplikimet për patentë, në përpjekje për të përcaktuar se cilat janë këto.

SEO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 7 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.