Biznesi juaj në google

Google + është më tepër sesa një rrjet social, realisht google plus ndihmon në shfaqjen e rezultateve lokale në kërkimet në Google.

Google + është më tepër sesa një rrjet social, realisht google plus ndihmon në shfaqjen e rezultateve lokale në kërkimet në Google. Në momentin kur klienti kërkon në internet, motorri i kërkimit njeh gjeografikisht vendin nga po kryhet kërkimi, dhe si rrjedhojë faqja juaj në  Google Plus ndihmon Google që nëpërmjet google my business (Biznesi juaj në google) të gjejë rezultatet e atyre që janë më pranë biznesit tuaj.

Çdo biznesi lokal i intereson fuqishëm që të gjendet më lehtë nga kërkues të ndryshëm në internet të cilët ndodhen afër tij dhe janë klientë realë dhe potencialë. Kjo është vlera e pabesueshme e të pasurit një llogari Google Plus Business Page. (Biznesi juaj në google).

biznesi juaj në googleNë fakt kudo ka konkurrencë të gjithanshme, edhe në jetën e përditshme, kështu që edhe Google Plus (biznesi juaj në google) është konkurrues dhe më i miri vlerësohet. Ekzistojnë ofrues produktesh apo shërbimesh të ngjashëm me ju, madje në të njëjtën zonë me ju. Përfundimisht, faqja e dizenjuar më mirë, sipas procedurave të Google, e verifikuar nga vetë Google dhe me mjaft rishikime pozitive, do të ketë prioritet mbi të tjerat duke u indeksuar e para në google.

Master Studio AL ju ndihmon që ju të indeksoheni në kërkimet e klienteve potencialë, si dhe të arrini këtë sukses mbi konkurentet tuaj në Google Plus dhe Google Local Search, duke qënë më të arritshëm sesa ata.

Në mënyrë që Biznesi juaj në google të shfaqet fillimisht në Google Maps, ai duhet regjistruar në Google me anë të google my business. Shërbimi është i disponueshëm edhe për bizneset në Shqipëri, por është paksa e ndërlikuar dhe kërkon jo vetëm njohuri të mira por edhe eksperiencë. Mënyra më e sigurtë që biznesi të shfaqet në Google (Search, Maps, Plus, etj) me informacione të sakta është e ndërlikuar. Ne krijojmë një faqe në google+ ku jemi identifikuar përmes Google My Business, plotësojmë të dhënat dhe adresën e plotë, kodin postar, fotot në google maps, gjithashtu duhet që të verifikohet adresa nëpërmjet një kodi konfirmimi. Për gjithçka kujdesemi ne, mjafton të na kontaktoni dhe ne do realizojmë të gjithë procesin e plotë; të regjistrimit, konfigurimit, azhornimit, mirmbajtjes, optimizimit dhe indeksimit në google të biznesit tuaj. Mos hezitoni të porosini këtë shërbim tani, pasi oferta promocionale zgjat edhe për pak kohë. Mjafton të dërgoni e-mail ([email protected]), telefononi (0695886133) ose plotësoni formularin Kontakto për suport dhe detaje (biznesi juaj në google).

Gjithçka që do krijojmë për të kompletuar të gjithë procesin fillon me: 

  • Logo profesionale dhe kover për faqen tuaj në google;
  • Regjistrimi i informacioneve të duhura në google+: emri, orari i punës, kontaktet, adresa e biznesit, foto të ndryshme, etj (biznesi juaj në google);
  • Indeksimi dhe kategorizimi i saktë i llojit të biznesit tuaj dhe optimizimi në google;
  • Verifikimi zyrtar në terren nga google i  biznesit tuaj, regjistrimi dhe verifikimi i websitit dhe e-mailit zyrtar;
  • Shfaqja në kërkimin e google të  vendndodhjes me navigator (GPS);
  • Axhornimi i vazhdueshëm i faqes tuaj (biznesi juaj në google).

Kërkoni këtë shërbim duke shkruajtur detajet e kërkesave!